Pinksterbrief van de bisschoppen

24 mei 2023

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft een Pinksterbrief geschreven.

Deze brief is in het bijzonder gericht aan allen die in en vanuit de parochies zich inspannen voor Caritas, Diaconie en Barmhartigheid.

De bisschoppen hopen u allen met deze Pinksterbrief een hart onder de riem te steken.

U doet namelijk een belangrijk werk in het hart van onze Kerk.

Lees hier de brief

Andere berichten