Opvangproject asielzoekers in ‘De Baai’

6 juli 2023

In de Protestantse Gemeente De Baai is een opvangproject van start gegaan. Het gaat om de opvang van vluchtelingen die zich hebben gemeld bij het aanmeldcentrum Ter Apel, maar die nog niet door het COA kunnen worden opgevangen.

Vanaf 4 juli jl. zijn er zes opvangplekken beschikbaar in kerkgebouw De Baai. Ook is men bezig met het werven van vrijwilligers voor de 24/7 begeleiding van de gasten. Er zijn voor deze opvang veel vrijwilligers nodig. Daarom dit bericht in ons netwerk om dit project bekend te maken en een oproep te doen voor vrijwilligers. Iedereen is van harte welkom om zich aan te melden.

 

Voor informatie over dit initiatief is Joke Gelderblom bereikbaar via joke.gelderblom@kpnmail.nl.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Piet Ruijsenaars: piet.ruijsenaars@hetnet.nl

Andere berichten