Caritas

Caritas houdt in concrete hulpverlening voor personen in nood. Caritas is dienstbaar zijn aan de samenleving vanuit christelijke overtuiging. Dit is een opdracht van de Kerk – het hoort bij christen zijn. De Kerk bevordert daarmee de sociale rechtvaardigheid.

De Parochiele Caritas (PCI) heeft ten doel de Caritas permanent een herkenbare plaats te bieden binnen de Mariaparochie. De PCI verwerft daarvoor zelf middelen en zorgt voor een doelmatige aanwending hiervan.

Wat kan de PCI voor u betekenen?

De PCI kan samen met u proberen een oplossing te vinden voor uw probleem. Wij zullen altijd uiterst discreet en onder strikte geheimhouding omgaan met uw aanvraag.

Contact opnemen

Hebt u een concrete hulpvraag?

U kunt Caritas op de volgende wijzen bereiken:

Persoonlijk; spreekuur op woensdag van 10.30-12.00 uur in de Lambertuskerk

Mail: caritas@hmaria.nl

 

Bezoekadressen

De pastorie is open op werkdagen tussen 10:00 en 12:00 uur.

  • Lambertuskerk
  • Stationsstraat 19a
  • 076 - 5012281
  • Petruskerk
  • Lange Brugstraat 32
  • 076 - 5012385