Verruiming van het aantal aanwezigen bij  uitvaart en reguliere zondagsviering, mits de capaciteit van de kerk of kapel het toelaat

Het kabinet heeft op dinsdag 20 april een aantal versoepelingen aangekondigd op het gebied van de coronamaatregelen. Deze versoepelingen gaan in op woensdag 28 april. Vanaf die dag mogen er bij een uitvaart honderd mensen aanwezig zijn, dat zijn er nu nog vijftig. Ook voor de Rooms-Katholieke Kerk geldt dat vanaf 28 april bij een uitvaart honderd mensen aanwezig mogen zijn, mits de ruimtecapaciteit van de kerk of de kapel dit aantal toelaat.

Vanaf zondag 6 juni 2021 mag bij de reguliere zondagsvieringen 15% van het aantal beschikbare zitplaatsen bezet zijn. 

De aanwezigen moeten nog steeds op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten. Verder blijft het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ van de R.-K. Kerk van kracht en verandert er in ieder geval tot 28 april niets. Eventuele toekomstige wijzigingen in het protocol worden zo spoedig mogelijk gecommuniceerd met de parochies, onder meer via www.rkkerk.nl en de bisdomwebsites.

Bezoekadressen

De Petruspastorie is op alle werkdagen geopend van 10.00 tot 12.00 uur open. De Lambertuspastorie is op alle werkdagen geopend van 10.00 tot 12.00 uur

  • Lambertuskerk
  • Stationsstraat 19a
  • 076 - 5012281
  • Petruskerk
  • Lange Brugstraat 32
  • 076 - 5012385