Kanselbericht H. Mariaparochie,  
weekend 21 juni 2020


Beste mensen,

 

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van onze parochie wil ik u de volgende mededeling doen. Het gaat over de samenstelling van het pastoraal team.

 

Op 1 oktober 2019 heeft pastoraal werker Ad Rouwendal een pastorale opdracht gekregen voor de zusters Franciscanessen in Roosendaal. In verband daarmee is zijn aanstelling in onze parochie teruggebracht tot een aanstelling van 12 uur per week.

Bij de pastorale dienst van de Zusters Franciscanessen in Roosendaal is onlangs een vacature ontstaan. De Zusters hebben Ad gevraagd om zijn aanstelling bij hen uit te breiden. Ad Rouwendal heeft dat besproken met zijn collega's pastoor John van der Laer en pastoraal werkster Mariëlla Bossers en besloten om in te gaan op de vraag van de Zusters Franciscanessen. Dat betekent dat hij afscheid gaat nemen van onze parochie. Ad heeft aan de bisschop van Breda met ingang van 1 oktober 2020 ontslag gevraagd als pastoraal werker van de H. Mariaparochie, en de bisschop heeft hem dat verleend. Gezien nog openstaande vakantiedagen betekent dit dat Ad per 1 augustus zijn werkzaamheden voor onze parochie zal beëindigen.

 

Wanneer Ad afscheid neemt van onze parochie is hij 18 1/2 jaar als pastoraal werker actief geweest in onze parochie. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van de H. Mariaparochie en hij heeft veel zorg gedragen voor huisbezoek en geloofsverdieping. Op de hem kenmerkende rustige wijze heeft hij veel parochianen pastoraal begeleid.

Wij zijn Ad dankbaar voor zijn grote langjarige en trouwe inzet en we zullen hem missen, maar we gunnen het hem dat hij zijn opdracht bij de Zusters Franciscanessen kan uitbreiden. Op 6 september nemen we afscheid van Ad Rouwendal, als we bij het begin van het nieuw werkjaar startzondag vieren en aandacht geven aan de patrones van onze parochie. Omdat we nog niet weten welke corona-beperkingen dan gelden kunnen we nu nog geen nadere mededelingen doen over het afscheid. Houd onze berichtgeving in de gaten.

 

Het vertrek van Ad betekent extra druk op de inzet van de teamleden. Om die inzet zo effectief mogelijk te laten zijn heeft het parochiebestuur aan het bisdom instemming gevraagd om de aanstelling van teamassistent Rian Lauwen uit te breiden. Rian werkt sinds twee jaar als teamassistent voor één dag per week in onze parochie, en haar inzet wordt bijzonder gewaardeerd. Het bisdom heeft ingestemd met een uitbreiding van de aanstelling van Rian Lauwen. Met ingang van 1 juni jl. is Rian drie dagen per week werkzaam als teamassistent. Pastoraal team en parochiebestuur zijn blij met deze taakuitbreiding, die het team mogelijkheden geeft zich verder te concentreren op de pastorale taken.

Vanwege het afscheid van Ad worden de taken in het pastoraal team herverdeeld. De teamleden hebben daar overleg over, en wanneer er meer helderheid is gekomen over de taakverdeling zullen zij u daarover informeren.

 

Pastoor J. van der Laer

Bezoekadressen

De Petruspastorie is op alle werkdagen geopend van 10.00 tot 12.00 uur open. De Lambertuspastorie is op geopend op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur

  • Lambertuskerk
  • Stationsstraat 19a
  • 076 - 5012281
  • Petruskerk
  • Lange Brugstraat 32
  • 076 - 5012385