Renovatie van de Lambertuskerk

Er is het bestuur van de H.Mariaparochie alles aan gelegen om de Lambertuskerk in stand te houden en te behouden voor de parochie en verder geschikt te maken voor allerlei sociaal culturele activiteiten. Daarvoor hebben we de laatste jaren al veel restauratiewerkzaamheden verricht zowel aan de kerk als aan het kerkplein. We hopen dat hierdoor steeds meer inwoners van Etten-Leur een kijkje kunnen  nemen en gebruik kunnen maken van ons grote kerkgebouw. Daarnaast blijft natuurlijk het kerkgebouw geschikt en gebruikt voor kerkelijke activiteiten van de Mariaparochie.

Het kerkgebouw is vanaf de restauratie in 2011 in een goede conditie gekomen.

Alle daken en goten van het kerkgebouw en de bijgebouwen zijn vernieuwd inclusief de toren.Rondom is het kerkgebouw met een strook van vier meter vrij gemaakt. De kerktuin is geheel opgeschoond, onkruidvrij gemaakt en er is een bloementuin aangelegd. Het kerkplein is in 2015 geheel opnieuw aangelegd, inclusief een nieuw hekwerk met toegangspoorten. Ook is het parkeerterrein Stationsstraat 19a geheel opnieuw aangelegd en uitgebreid en het hekwerk is gerestaureerd.

Doordat wij in 2015 weer een bedrag instandshoudingssubsidie voor rijksmonumenten hebben gekregen  kon er in 2016 is begonnen worden met het verdere herstel.  Met het herstellen van het interieur is als eerste het pleisterwerk van de zijbeuken aangepakt het pleisterwerk was  aangetast door lekkages uit het verleden.

Deze maand is nu begonnen met het schilderwerk van wanden en gewelven van deze zijbeuken. Om de originele detail schilderingen niet verloren laten gaan zijn deze vanaf de steiger op papier overgetekend om later weer opnieuw aan te kunnen brengen.

Renovatie van cultureel erfgoed, draagt u een steentje bij? 

Nu het begin is gemaakt met het herstel van de binnenzijde zouden wij dit graag willen door zetten voor het gehele interieur. Omdat hier hoge kosten mee zijn gemoeid zijn wij met een actie voor donatie gestart om dit te kunnen realiseren. We bouwen aan een geloofsgemeenschap voor de toekomst, bouw jij mee? Doneren kan online via onze website, in de kerk of u kunt uw donatie overmaken op de rekening NL94 RABO 0174 8811 18  t.n.v. H.Mariaparochie Etten-Leur. Bedankt voor uw bijdrage.  

 

Bezoekadressen

De Petruspastorie is op alle werkdagen geopend van 10.00 tot 12.00 uur open. De Lambertuspastorie is op alle werkdagen geopend van 10.00 tot 12.00 uur

  • Lambertuskerk
  • Stationsstraat 19a
  • 076 - 5012281
  • Petruskerk
  • Lange Brugstraat 32
  • 076 - 5012385