Doneren

Informatie financiële bijdrage aan de parochie

We zijn gewend dat we voor ons huishouden, onze sportclub of ons abonnement, geld uittrekken en geregeld een vast bedrag betalen.
Ook onze Mariaparochie heeft die bijdragen nodig. Sterker nog, voor de parochie is uw bijdrage van levensbelang.

Onze parochie ontvangt geen subsidie. Voor alle pastorale- en diaconale activiteiten en de instandhouding van twee van de mooiste rijksmonumenten in Etten-leur (Lambertuskerk en Petruskerk) zijn we afhankelijk van de bijdragen van onze leden.

Bankrekeningnummer voor de Lambertuslocatie: NL37 RABO 0114 8058 73
Bankrekeningnummer voor de Petruslocatie: NL67 RABO 0128 2067 56

Voor vragen over de betaling van kerkbijdragen kunt u de administrateur kerkbijdragen, de heer R. Pruyssers, benaderen via mail (ruud.pruyssers@hmaria.nl) of telefoon (06-13374141, na 18.00 uur)

De parochie kunt u opnemen in uw nalatenschap; klik op nalaten.

Bezoekadressen

De Petruspastorie is op alle werkdagen geopend van 10.00 tot 12.00 uur open. De Lambertuspastorie is op alle werkdagen geopend van 10.00 tot 12.00 uur

  • Lambertuskerk
  • Stationsstraat 19a
  • 076 - 5012281
  • Petruskerk
  • Lange Brugstraat 32
  • 076 - 5012385