Augustinusparochie Breda

VACATURE: TEAMASSISTENT (M/V)    16 u / week

WIE ZIJN WIJ

De R.K. H. Augustinusparochie in Breda is een dynamische organisatie die wordt geleid door twee pastores. Zij worden geassisteerd door twee teamondersteuners en ca. 200 vrijwilligers.

De parochie bestaat uit vier parochiekernen die ieder een eigen kerk en een secretariaat hebben.

Veel aandacht wordt besteed aan liturgische activiteiten, catechese en sociaal-maatschappelijke taken zoals ondersteuning van inloophuizen en zorg voor kwetsbare mensen.

WAT VRAGEN WIJ

Het parochiebestuur zoekt per 1 april 2022 voor ondersteuning van de twee pastores, teamondersteuners en de vrijwilligers een enthousiaste medewerk(st)er met administratieve, communicatieve  en organisatorische vaardigheden.

TAAKINHOUD

Secretarieel ondersteunende werkzaamheden t.b.v. van de pastores zoals

 • uitwerken en bijhouden van het liturgisch rooster,
 • verzamelen en rubriceren van liturgieteksten,
 • postbehandeling ten behoeve van het pastores,
 • archivering van correspondentie van de pastores,
 • correspondentie rond Doopsel, Eerste Communie en Vormsel.

Werkzaamheden t.b.v. pastores en teamondersteuners zoals

 • het notuleren van de teamvergaderingen,
 • het opstellen van de agenda voor het teamoverleg,
 • het uitvoeren van de uit het teamoverleg voortvloeiende werkzaamheden,
 • verzorgen van communicatie t.b.v. de website, parochiebladen en het parochiemagazine.

Coördineren en ondersteunen van administratieve processen.
Coördinatie van werkzaamheden van de parochiesecretariaten.

FUNCTIE-EISEN

 • U heeft een secretariële opleiding en relevante ervaring op minstens MBO niveau.
 • U beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent bekend met de gangbare computerprogramma ‘s en het gebruik van moderne communicatiemiddelen.
 • U neemt initiatief om in overleg met betrokkenen werkzaamheden en werkprocessen te coördineren.
 • U heeft een flexibele instelling en het vermogen om creatieve oplossingen te bedenken.
 • U beschikt over een nauwgezette werkhouding en heeft oog voor verhoudingen en verschillende verantwoordelijkheden in een katholieke parochie.
 • U bent vertrouwd met de katholieke geloofstraditie en praktiserend katholiek.

WAT BIEDEN WIJ

U werkt in een dynamische organisatie, waarin uw communicatieve en organisatorische vaardigheden goed tot hun recht kunnen komen. De pastoor is uw leidinggevende en begeleidt u bij de werkzaamheden.

De salariëring geschiedt volgens de richtlijnen van het Bisdom (functiegroep B rechtspositie voor lekenpersoneel en is maximaal € 2502,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband).

Een Verklaring Omtrent Gedrag is noodzakelijk voordat u wordt aangesteld.

De aanstelling door het parochiebestuur geschiedt voor de termijn van een jaar.

Voor aanvullende informatie over de functie kunt u contact opnemen met de vice-voorzitter van het parochiebestuur,  de heer Kees Veelenturf,  tel 06 134 900 25 of via email  veelenturf.kees@outlook.com

Sollicitaties (met bijgevoegd cv) kunnen vóór 1 februari 2022 worden gericht aan de secretaris van het parochiebestuur: secretaris@augustinusparochiebreda.nl

Bezoekadressen

De Petruspastorie is op alle werkdagen geopend van 10.00 tot 12.00 uur open. De Lambertuspastorie is op alle werkdagen geopend van 10.00 tot 12.00 uur

 • Lambertuskerk
 • Stationsstraat 19a
 • 076 - 5012281
 • Petruskerk
 • Lange Brugstraat 32
 • 076 - 5012385