opened book on brown field during daytime

Bijbelgroep

23 maart 2023, 10:00 uur
Locatie: Petruskerk

In de pastorie naast de H. Petruskerk komen wij in principe maandelijks van 10.00 tot 12.00 uur bijeen rond de Heilige Schrift. Onder het genot van een kopje koffie willen we met elkaar spreken over teksten uit de Bijbel en hoe deze een plek hebben of kunnen krijgen in ons eigen leven. We willen dit in de komende maanden doen aan de hand van de brieven van de apostel Paulus en rond de thema’s geloof, hoop en liefde.

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op donderdagmorgen 23 maart a.s.

Indien u graag met ons mee wilt doen, wilt u zich dan tevoren aanmelden bij teamassistente Rian Lauwen (zie pastoraal team).