person in red sweater holding babys hand

Vrijwilliger worden

Het geeft een goed gevoel om in onze parochie mensen te ontmoeten die blij en dankbaar zijn dat zij vrijwilligerswerk (kunnen) doen. Zij hebben allen een reden om dit werk te doen: vaak is dit betrokkenheid met elkaar en verbondenheid met de geloofsgemeenschap. Het vloeit ook vaak voort uit persoonlijke geloofsovertuiging en een zich verantwoordelijk voelen voor de instandhouding van de parochie. Hoe dan ook, het werk geeft veel voldoening en er ontstaat een onderlinge band.

Vrijwilligers leveren ook een belangrijke bijdrage aan het realiseren van allerlei activiteiten binnen de parochie. De inzet van vrijwilligers is onontbeerlijk en de Heilige Mariaparochie is dankbaar dat zo velen zich in willen zetten voor de parochie. Er blijven echter dringend nieuwe vrijwilligers nodig en ook uw hulp kunnen wij op vrijwel alle terreinen heel goed gebruiken!

Als u uw steentje wilt bijdragen neem dan contact op met Lian Peeters, parochiebestuurslid vrijwilligers lian.peeters@hmaria.nl.