Jaarproject

Het Diaconale jaarproject van de Mariaparochie is in 2023 voor de stichting Care Karnataka te Breda.

Twee van onze parochianen maken deel uit van het bestuur van deze stichting.   Het doel van deze stichting is het werven van fondsen ten behoeve van de gehandicapte kinderen, zowel verstandelijk- als motorische handicaps.

De stichting is opgericht  in 2011, met als doel het welzijn van de arme plattelandsbevolking van NR Pura en de wijde omgeving te bevorderen door het ondersteunen van lokale projecten.

In 2017 is de ‘special school’ gerealiseerd, met financiële ondersteuning van de stichting, voor deze kinderen, zodat deze leerlingen onderwijs kunnen volgen. Voor het overgrote deel van kinderen met beperkingen is het volgen van onderwijs niet mogelijk / gebruikelijk in het zuiden van India.

Deze leerlingen, met veelal ernstige houdings- en bewegingsstoornissen als gevolg van aangeboren en niet aangeboren beschadiging van de hersenen, zijn onvoldoende in staat zelfstandig te zitten, zich te verplaatsen of materialen te hanteren. Het onderwijsleerproces wordt hierdoor zeer nadelig beïnvloed.

Door aangepaste hulpmiddelen, zoals staplanken en rolstoelen, aangepast meubilair etc. kunnen deze leerlingen goed ondersteund staan en zitten. Hierdoor worden zij gepositioneerd in een uitgangshouding die hen de kans biedt informatie / instructies op te nemen en (schrijf)materiaal te gebruiken. Het verkrijgen van deze hulpmiddelen wordt ook door de stichting ondersteund.

Help deze kinderen in hun ontwikkeling!

 

Doneer via Bankrekening; NL 45 RABO 0114 8261 96

t.n.v. PCI Mariaparochie met vermelding van Karnataka.