Jaarproject 2024

Het Diaconale jaarproject van de Mariaparochie is in 2024 voor de Voedselbank.

In de geest van de woorden van Jezus, “Geven jullie de mensen te eten”, roepen wij u op om samen met de PCI deel te nemen aan ‘Jaarproject 2024’ van onze parochie, ter ondersteuning van de Voedselbank.

De Voedselbank Etten-Leur helpt momenteel 150 gezinnen in de gemeente Etten-Leur, Rucphen en Zundert, door hen te voorzien van gemiddeld vijf maaltijden per week. In 2022 is het aantal gezinnen dat afhankelijk is van de Voedselbank in deze gemeentes verdubbeld en het aantal gezinnen groeit (helaas) nog steeds. Als een hedendaagse versie van het kleine jongetje met vijf gerstebroden en twee visjes, staan wij voor de uitdaging om betekenis te geven aan wat wij hebben, hoe klein het ook lijkt. Jezus heeft ons laten zien dat zelfs het schijnbaar onbeduidende, groots kan worden door het te vermenigvuldigen met liefde en mededogen.
Om deze missie te vervullen, hebben we collectes gepland op de volgende data: 7 januari, 3 maart, 7 april en 8 september. Naast de geplande collectes, gaan we dit jaar ook goederen verzamelen. Op 7 januari starten we met het inzamelen van pasta en rijst. We nodigen u uit om deze producten te schenken en ze persoonlijk langs te brengen bij de Petrus- of Lambertuskerk in Etten-Leur. De gastvrouwen staan klaar om uw donaties te ontvangen van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur in de pastorie van de  Petruskerk en op maandag en vrijdag op dezelfde tijden op de pastorie van de Lambertuskerk. Ook vindt u een mand achter in de kerk, waar u kunt doneren als u naar de kerk komt. Laten we samenwerken, vermenigvuldigen en een verschil maken in het leven van velen. Helpt u ons om de woorden van Jezus in daden om te zetten? Hartelijk dank voor uw gift,

 

PCI Etten-Leur (Parochiële Caritas Instelling)

 

Doneer via Bankrekening; NL 45 RABO 0114 8261 96

t.n.v. PCI Mariaparochie met vermelding van Voedselbank.