Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Caritas = “…het vanuit christelijke overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid…” (cf. canon 222 CIC).

We lezen in Mt 25,40: “Al wat je gedaan hebt voor de minste van de Mijnen, heb je voor mij gedaan”. De Parochiële Caritas Instelling (PCI) probeert dit in praktijk te brengen door aandacht te schenken aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen. Zo hoopt zij bij te dragen aan het bevorderen van sociale rechtvaardigheid. De PCI doet dit enerzijds door de “caritas”: het lenigen van concrete (meestal financiële) nood, en anderzijds door hulpbehoevenden te wijzen op de mogelijkheden van de burgerlijke overheid.

Vraag de PCI om (financiële) hulp

Mensen kunnen soms in een situatie terecht komen die zo schrijnend is, dat zij zonder financiële- of andersoortige hulp het hoofd niet boven water kunnen houden. Situaties kunnen zo bijzonder zijn, dat ook overheidsvoorzieningen tekort schieten of zelfs volledig ontbreken. In die gevallen kan een beroep gedaan worden op eventuele steun via de PCI. Samen met de PCI wordt dan bekeken welke vorm van hulp het beste en mogelijk is.

Van belang daarbij is te melden dat vraag en behandeling vertrouwelijk zijn. Dit doen we uiteraard om de privacy te waarborgen.

Het e-mailadres van de PCI in onze parochie is: caritas@hmaria.nl