clear glass mug with brown liquid inside

Ziekenbezoek

Als iemand ziek is kunnen mensen voor elkaar een grote steun zijn door de zieke te bezoeken.

Zo wil ook uw parochie graag een steun zijn voor zieken en voor hen die om de zieke heen staan. Maar helaas is het vaak onbekend dat iemand ziek is. Het is een veelgehoord misverstand dat wij automatisch geïnformeerd worden wanneer u ziek bent of opgenomen in het zieken- of verpleeghuis. Vanwege de wet op de privacy is dit helaas al lang verleden tijd. Daarom is het belangrijk dat u – als u graag bezoek wilt ontvangen – er zelf melding van maakt (laat maken) als u ziek bent, of dat u meldt dat een dierbare van u ziek is. U kunt daarvoor contact opnemen met onze teamassistente of het secretariaat.

Naar vermogen zal er dan een afspraak worden gemaakt voor een bezoek door een vrijwilliger of een lid van het pastoraal team.

Communie thuis

Voor mensen die aan huis gebonden zijn, door ziekte of ouderdom, is er de mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen. U kunt dit aanvragen via teamassistente Rian Lauwen (zie pastoraal team).