girl's left hand wrap around toddler while reading book during golden hour

Welkom in onze kerk

Onze missie

Onze missie luidt: met elkaar als leerlingen de boodschap van Jezus Christus van geloof, hoop en liefde zichtbaar maken en in woord en daad uitdragen.

Onze visie en verlangen

Als H. Mariaparochie weten we ons in eerste instantie de gemeenschap van RK gelovigen in Etten-Leur. Als gelovigen leven we in verbondenheid met Jezus Christus, in wiens Naam wij zijn gedoopt, en wiens Naam wij als christen dragen. We weten ons leerling van Hem, en we weten ons zusters en broeders – in Christus – van elkaar. Als Rooms Katholieke gelovigen weten we ons verbonden met de wereldwijde Kerk en voelen we ons een onderdeel van de Kerk van het Bisdom Breda.

Onze identiteit als Rooms Katholieke geloofsgemeenschap wordt ten diepste bepaald door ons geloof. Versterking van onze gelovige identiteit –  verdieping en verbreding – is de eerste uitdaging om als parochie te groeien en van betekenis te zijn voor de omgeving waarin wij wonen en leven. En we willen graag groeien. Het doet ons goed om als gelovige te leven, en we gunnen dat goede aan onze medemensen. In die zin willen we missionair zijn, in woord en daad getuigen van ons geloof en mensen uitnodigen hun hart te openen voor God. We willen mensen aanspreken met de blijde boodschap van en over Jezus Christus, hen uitnodigen zich door Hem te laten raken en leerling van Hem te worden. Daarvoor is nodig dat we zelf steeds meer leerling zijn, de band met Hem onderhouden en verdiepen, en ons geloof beleven en laten zien in wat we doen en laten. Zo willen we bijdragen aan geluk voor mensen, aan verbondenheid, vriendschap en vrede, en we willen respectvol en zorgzaam omgaan met de schepping die ons in handen is gegeven.