H. Petruskerk, Lange Brugstraat 30

Wie Etten-Leur nadert vanuit de polder, ziet als eerste de twee ranke torens van de H. Petruskerk in Leur. Eigenaardig is wel dat de Leurse parochie, in 1787 gesticht, oorspronkelijk de H. Franciscus van Sales als patroon had. Maar het was bisschop Petrus Leyten die toestemming voor de bouw gaf, Petrus van Genk was de architect en bovendien heetten de bouwpastoor en de eigenaar van het perceel waar de kerk op werd gebouwd, ook Petrus. Logisch dus dat de kerk, die in 1889 gereedkwam, aan de apostel Petrus werd toegewijd. De H. Petruskerk is een neogotische kruisbasiliek met twee kerktorens met acht-zijdige spitsen. De kerk telt 596 zitplaatsen en is een rijksmonument. Achter de kerk bevindt zich een parochiële begraafplaats. De H. Petruskerk maakt deel uit van de Etten-Leurse H. Mariaparochie.