In- en uitschrijven als parochiaan

Een ledenadministratie is een belangrijk onderdeel van elke organisatie. Omdat sprake is van privégegevens moet hier zorgvuldig en volgens de wettelijke regels mee worden omgegaan. Regels over hoe bestanden moeten worden beheerd, hoe mensen zich in- en uit kunnen schrijven. Bij de Rooms-Katholieke Kerk gaat het in Nederland om de gegevens van enkele miljoenen mensen.

Ook de ledenadministratie van de Heilige Mariaparochie probeert zoveel mogelijk alle gegevens van parochianen in de ledenadministratie te verwerken en deze actueel te houden.

Inschrijven bij de Heilige Mariaparochie

U kunt een inschrijfformulier opvragen via ledenadmin@hmaria.nl. Het is ook mogelijk om u aan te melden als u buiten het gebied van onze parochie woont maar zich wel met onze parochie verwant voelt. In onze ledenadministratie wordt u dan geregistreerd als ‘voorkeursparochiaan’.
Leden van de parochie worden gevraagd om deel te nemen aan de Aktie Kerkbalans om de parochie financieel te ondersteunen en daarmee de dienstverlening, het pastorale werk en de instandhouding van de kerkgebouwen mogelijk te maken.

Uitschrijven

Wilt u zich uitschrijven, dan is het belangrijk dat wij goed weten wat u bedoelt.

Uitschrijven uit de parochie

Uitschrijven uit de parochie betekent dat u geen post meer van de H.Mariaparochie ontvangt. De parochie verwijdert uw persoonsgegevens uit het bestand. U blijft – op grond van uw doopsel – wel formeel lid van de Rooms-Katholieke Kerk.
Indien u dit wenst kunt u een verzoek per mail sturen naar ledenadmin@hmaria.nl
Vermeld hierin duidelijk uw persoons- en adresgegevens!

Uitschrijven uit de Rooms Katholieke kerk

Indien u zich definitief wilt uitschrijven uit de Rooms Katholieke kerk dan dient u dit middels een schriftelijk verzoek aan de pastoor van de parochie waar u woont, kenbaar te maken. De pastoor zal in een brief vervolgens nog eens wijzen op de gevolgen van het zich definitief uitschrijven als lid van de Rooms-Katholieke Kerk. Voorts zal hij u het aanbod doen van een pastoraal gesprek.

Blijft u bij het besluit om u definitief uit te schrijven of reageert u niet binnen een termijn van twee weken na het ontvangen van de brief van de pastoor, dan zal de parochie-administratie de uitschrijving verwerken en -indien de doopparochie is aangegeven en deze op basis daarvan traceerbaar is- de doopparochie informeren. De pastoor van de doopparochie maakt vervolgens een aantekening in het doopregister dat de betreffende persoon definitief is uitgeschreven als lid van de Rooms-Katholieke Kerk.

U sluit daarmee wel een aantal deuren achter u. Er kan geen kerkelijke uitvaart meer plaatsvinden (tenzij, bij uitzondering, in bijzondere omstandigheden), u kunt geen sacramenten (zoals bijvoorbeeld doop, eucharistie of vormsel) meer ontvangen en u kunt geen peter of meter van een dopeling meer worden.

Uitschrijven uit de Rooms Katholieke kerk gaat middels een “verzoek tot kerkverlating”. Dit formulier kunt u hier downloaden.

Het volledig ingevulde formulier kunt u scannen/mailen naar pastoraalteam@hmaria.nl, of per post sturen naar; H.Mariaparochie, Postbus 412, 4870 AK Etten-Leur.

De uitschrijvingsprocedure duurt enige maanden.