Huwelijk

In het sacrament van het huwelijk roepen we Gods zegen af over de verbintenis die mensen met elkaar aangaan. Het huwelijk wordt een ‘verbond’ genoemd. Verbond heeft in de Bijbel te maken met de band van liefde en trouw die God met zijn volk aangaat, voor altijd. Op grond van hun jawoord zijn man en vrouw geroepen om als gehuwden een levenslange wederzijdse band aan te gaan. In de trouwbelofte wordt gezegd: ‘al de dagen van ons leven’.

De liefde en trouw in het huwelijk zijn beeld van de liefde van God voor zijn volk. De apostel Paulus schrijft: ‘Man en vrouw zullen één vlees zijn. Dit geheim heeft diepe zin. Ik voor mij betrek het op Christus en de Kerk’ (Ef. 5, 32)’. Het huwelijk is dus beeld van de band tussen Christus en zijn Kerk. Het sacrament van het huwelijk is teken van Gods liefde en geeft als werkzaam teken tevens de kracht aan gehuwden om in eenheid hun belofte van liefde en trouw gestand te doen. De geliefden beloven elkaar de liefde ten overstaan van de gemeenschap, die wordt vertegenwoordigd door de priester. Ze geven elkaar hun ‘ja-woord’, om op deze manier te worden verbonden door God, wetende ‘dat wat God heeft verbonden, een mens niet mag scheiden’.

In het huwelijk zijn man en vrouw geroepen om samen door het leven te gaan, en samen – over en weer – de rechten en plichten van het huwelijk in trouw te bewaren en te volbrengen. Dit betekent dat man en vrouw werkelijk deelhebben aan elkaars leven: dat zij elkaars welzijn en geluk voor ogen hebben, en dat zij als gehuwden bereid zijn – zo het hen gegeven is – ouders van kinderen te worden.

Als jullie na rijp beraad besloten hebben om jullie (kerkelijk) huwelijk te laten inzegenen binnen de geloofsgemeenschap, neem dan ruim van te voren (minimaal drie maanden) contact op met de teamassistente Rian Lauwen (rian.lauwen@hmaria.nl). Laat bijtijds dag en uur vastleggen en houd rekening met de voorbereiding. Er zal dan een afspraak worden gemaakt met de pastoor en je ontvangt nadere informatie.

Ter voorbereiding van het kerkelijk huwelijk vinden er twee of drie gesprekken met de pastoor plaats. Tijdens deze gesprekken wordt – naast kennismaking – gesproken over de betekenis van het kerkelijk huwelijk, eventuele belemmeringen en wordt het officiële huwelijksformulier ingevuld.

De huwelijkssluiting kan ingebed worden in een Woord- en Gebedsdienst of in de Eucharistie. In overleg met degene die het huwelijk in zal zegenen, kunt u bespreken wat het beste bij u past.

Als man en vrouw r.-k. gedoopt zijn kunnen zij het sacrament van het huwelijk ontvangen. Een kerkelijk huwelijk is ook mogelijk tussen een katholiek en iemand die niet katholiek is of die niet gedoopt is. In deze gevallen moet er wel toestemming of dispensatie aangevraagd worden bij de bisschop. Indien één van de partners eerder getrouwd is geweest, is het bijzonder belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de parochie in verband met een dan noodzakelijke procedure die dikwijls veel tijd in beslag neemt.

De wet schrijft voor dat je (kerkelijke) huwelijksviering pas plaats kan vinden na het burgerlijk gesloten huwelijk.

En na de huwelijksdag? Dan hopen wij dat u zich verbonden blijft voelen met uw parochie. Wij willen u daarbij van harte helpen.