Vormsel

Vormsel  :  Zaterdag 25 november 2023 , 19.00 uur H. Petruskerk.  Schrijf je hier in.

Het woord ‘vormsel’ komt van het Oud-Nederlandse woord ‘vroomsel’ (vroom = sterk). Het sacrament van het vormsel is de bekroning van het eerder ontvangen doopsel. Op bijzondere wijze wordt in het vormsel nog eens de kracht van de heilige Geest doorgegeven, de sterkte van de heilige Geest. Het is de bevestiging van het doopsel.

Het vormsel geeft de kracht van de heilige Geest om te getuigen van Jezus en zijn evangelie, om uit te komen voor je geloof in de levende Heer. De sterkte van de heilige Geest helpt een christen om in het dagelijkse leven in woord en daad méér te lijken op Christus.

Jezus belooft aan zijn leerlingen van toen en nu: ‘gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn [..] tot aan het uiteinde der aarde’ (Hand. 1, 8).

Het Vormsel is één van de zeven sacramenten in de kerk en een vervolg op het sacrament van het Doopsel en van de Eucharistie (Eerste Communie). Toen je nog maar net was geboren hebben je ouders meestal de keuze gemaakt om je te laten dopen of niet. Je wist toen zelf nog nergens van. Zo hebben je ouders ook de keuze gemaakt om jou de Eerste Heilige Communie te laten doen. Maar nu zijn jullie een paar jaar ouder geworden. Het is nu vooral aan jou zelf om de volgende keuze te maken.

Wil je – als je bent gedoopt en je Eerste Communie hebt gedaan – nu ook het heilig Vormsel ontvangen? Met een keuze voor het heilig Vormsel geef je aan dat je het met de beslissing van je ouders, om je toen te laten dopen en jou je Eerste Heilige Communie te laten doen, eens bent en dat je nu zelf de volgende stap wilt zetten.

Juist nu je als jongen of meisje op de drempel staat van toegroeien naar volwassenheid heb je kracht nodig. Wie ben ik? Waar sta ik zelf voor? Loop ik achter anderen aan of vind ik mijn eigen weg; de weg die bij mij past? God wil daarbij helpen. Je kunt een beroep doen op zijn heilige Geest en vragen om wijsheid, om sterkte, om inzicht en verstand… Om die Geest bidden wij in de viering van het heilig Vormsel.

Tijdens de vormselviering vernieuwen de vormelingen hun doopbelijdenis. Daarna volgt de handoplegging en de zalving met het chrisma, de kernhandeling van het vormsel. De bisschop, of zijn vertegenwoordiger, legt zijn hand op het hoofd van de vormeling en tekent hem met chrisma in de vorm van een kruis. Hij zegt: “Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods”. Tijdens deze zalving staat de vormeling meestal tussen haar of zijn beide ouders, die ieder een hand op de schouder van hun kind leggen.

Net als het doopsel is het vormsel een eenmalig, onuitwisbaar teken. Het sacrament kan maar eenmaal worden ontvangen.

De voorbereiding op het sacrament van het vormsel vindt jaarlijks plaats aan de hand van een project. Je doet dit samen met andere jongeren die ook gevormd willen worden. Dat is geen saai project, maar een leuk eigentijds project, waar we met elkaar ter voorbereiding op het Vormsel mee aan de slag gaan. Pas aan het eind van het voorbereidingstraject zeg je dan ‘ja’ of ‘nee’ op de vraag of je het Vormsel wilt ontvangen. Ook wie nog twijfelt, kan gewoon meedoen aan de voorbereiding.

Wil jij ook gevormd worden en ga je mee op weg met ons? Durf jij te kiezen voor Jezus, voor de kerk, voor God? Je ouders, de pastor en de vormsel-werkgroep willen je daar graag bij helpen.

Schrijf je nu in!

Wil je eerst meer informatie dan kun je mailen naar: mariëlla.bossers@hmaria.nl