selective focus photography of woman holding yellow petaled flowers

Steun ons

Om het pastorale werk in onze Heilige Mariaparochie uit te voeren, geloofsactiviteiten te organiseren, sacramenten toe te dienen en de twee monumentale kerkgebouwen te onderhouden is de parochie afhankelijk van de financiële bijdrage van de parochianen.

Er zijn verschillende manieren om onze parochie financieel te steunen. Onder aan deze pagina leest u daar meer over.

  • Aktie kerkbalans
  • Belasting en de parochie
  • Testament en de parochie

Direct doneren

Vul onderstaand donatieformulier in of maak een bedrag over naar bankrekeningnummer NL37RABO0114805873 ten name van H.Mariaparochie. Indien u een bijdrage wilt overmaken via een (incasso)machtiging kunt u dit aangeven in het donatieformulier.

Donatieformulier

Meer informatie over het steunen van de parochie

Actie Kerkbalans
Belasting en de parochie
Testament en de parochie

Actie kerkbalans

Elk jaar in januari houden de kerken in Nederland hun jaarlijkse Actie Kerkbalans. Deze actie is bedoeld om de kerken de nodige financiële middelen te verschaffen om hun werk in de samenleving te kunnen blijven doen. Vindt u het belangrijk dat de Heilige Mariaparochie in Etten-Leur kan blijven voorbestaan en wilt u ons financieel ondersteunen dan kan dat op de volgende wijzen:

1. Direct doneren via het donatieformulier op deze pagina.
2. Doneren via automatische incassomachtiging
3. Zelf een bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL37RABO0114805873 ten name van H.Mariaparochie.

Belasting en de parochie

Steunt u onze parochie al via de Actie Kerkbalans?
Wist u dat u dan misschien meer kunt geven zonder dat het u extra geld kost?

Uw giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar
De Rooms Katholieke Kerk is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan de parochie aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Uw bijdrage(n) aan de parochie als periodieke gift voor vijf jaar
Ieder jaar vragen we u om een bijdrage via de Actie Kerkbalans. Deze bijdrage kunt u ook doen in de vorm van een periodieke gift. U doet dan schriftelijk een toezegging voor een periode van vijf jaar. Wanneer u uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de parochie verhoogt u uw bijdrage zonder dat het u meer kost.
Onderstaande afbeeldingen illustreren uw voordeel door de belastingteruggave.

Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag schenkt aan de parochie. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt zo meer geld terug van de belastingdienst. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomsten kan uw voordeel oplopen tot 49,5%.

Hoe werkt het?
U legt uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met het bestuur van de parochie. Deze overeenkomst kunt u HIER downloaden(>>link zie onder). Na invulling kunt u dit (portvrij) verzenden naar Bestuur H.Mariaparochie, antwoordnummer 10050, 4870 VB Etten-Leur, waarna u een getekend exemplaar door de parochie retour ontvangt.

Vragen?
Bel of mail het parochiebestuur via 06-19583785 of bestuur@hmaria.nl

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z4fol.pdf

Testament en de parochie

Veel mensen denken erover na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Dit is begrijpelijk. Het is een geruststellende gedachte, dat uw bezittingen na overlijden een bestemming krijgen, die past bij uw persoonlijke overtuiging.
U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen. Een van die goede doelen kan uw parochie zijn. U kunt uw parochie op twee manieren in uw testament opnemen; in de vorm van een legaat of door een erfstelling.

Legaten
U laat de parochie een legaat na. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij.

Erfstelling
U benoemt de parochie als erfgenaam voor een deel van de erfenis. U kunt aangeven hoe groot het percentage is, dat elke erfgenaam erft. Een erfgenaam is een persoon of organisatie, die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u de parochie tot (mede)erfgenaam benoemt dan wordt de parochie – samen met eventuele andere erfgenamen – verantwoordelijk voor uw nalatenschap.

Notaris
Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste, oriënterend gesprek bij de notaris is echter vaak kosteloos.

Met uw kerkbijdrage steunt u tijdens uw leven het waardevolle werk van uw parochie. Door het ook daarna te steunen, geeft u een blijvend geschenk aan de parochiegemeenschap. Volgende generaties bouwen dan voort op het werk, dat u mede mogelijk hebt gemaakt.

Gesprek?
Heeft u behoefte aan een gesprek over “nalaten” dan biedt het pastoraal team graag een luisterend oor. Zij nodigen u van harte uit om met hen een afspraak te maken