Bisdom bedevaart, 3 verdiepingsbijeenkomsten

10 mei 2023, 20:00 uur
Locatie: Diverse locaties

DRIE VERDIEPINGSBIJEENKOMSTEN OVER SINT BERNARDUS

In de periode april tot en met juni 2023 vindt er een aantal verdiepingsavonden over Sint Bernardus en wat zijn spiritualiteit voor de gelovigen van de missionaire Kerk betekent. Deze bijeenkomsten zijn óók interessant voor wie niet mee kan gaan met de bisdombedevaart! Aanmelden voor de verdiepingsavonden kan via onderstaande formulier.

  1. ‘Bernardus als reformator’

Donderdag 20 april om 20:00 uur in de Basiliek in Oudenbosch
door: Broeder Guerric Aerden

In de spiritualiteit van Bernardus van Clairvaux draagt de mens als beeld van God een grootheid van de ziel met zich mee. Deze ‘grootheid’ valt samen met het goddelijk Woord, die de vorm aan de ziel geeft. Door het goddelijke af te wijzen ver-vorm-t de mens zijn eigen ziel. De mens wordt daarom opgeroepen tot her-vorm-ing door zich opnieuw te keren naar het Woord. In de navolging van Christus, die het Woord is, wordt hij aan Christus gelijk-vorm-ig. Dat is de hervorming waartoe volgens Bernardus zowel iedere individuele mens als de Kerk als geheel is geroepen.

2. Het werk en leven van Bernardus van Clairvaux

Woensdag 10 mei om 20:00 uur in de Michaëlkerk in Breda
door: Abt Guido Van Belle

Abt Guido Van Belle brengt de grote en veelzijdige, maar ook betrekkelijk onbekende heilige Bernardus van Clairvaux nabij. In zijn inleiding leren we Bernardus nader kennen als orde-stichter, mysticus, geestelijk vader, theoloog, auteur van de regel van de Tempeliers, kruistochtpreker en heilige van Gods Kerk.

3. ‘Geloven is beminnen’, Bernardus’ kijk op de mens

Dinsdag 13 juni om 20:00 uur in de Emmauskerk in Terneuzen
door: Bisschop Lode Van Hecke

Christelijk leven is volgens Bernardus: leren leven in ‘de wijde ruimten van de liefde’. En waar liefde is, is vrijheid. “Liefde in vrijheid”, zo karakteriseert hij ons mens-zijn. Maar wat is liefde? En wat is vrijheid? Bernardus’ kijk hierop is verrassend actueel.

Kijk hier voor meer informatie over de bedevaart