SYCAMORE

19 juni 2023 om 19:30 uur

Tot de zomervakantie organiseren we in onze parochie een reeks bijeenkomsten waarin ontmoeting en het samen stilstaan bij ons geloof en ons leven centraal staan: Sycamore.

Sycamore is een cursus over het katholieke geloof en waarom dit relevant is voor ons leven nu. Er is ruimte om andere mensen te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en over zaken na te denken die er echt toe doen.

Elke Sycamore-bijeenkomst bestaat uit:

  • Ontmoeting
  • Samen een korte film bekijken (Engels gesproken en Nederlands ondertiteld – ca 25 min).
  • Verschillende momenten om met elkaar in gesprek te gaan.

Elke avond heeft één eigen thema en kan los van de andere bijeenkomsten worden gevolgd. Het is dus geen probleem als u een keer verhinderd bent. Enkele thema’s: op zoek naar geluk, het bestaan van God, wie is Jezus, de Bijbel, de gemeenschap van de kerk, doopsel en vormsel, hoe kun je bidden, enz.

Het is aantrekkelijk om met anderen over belangrijke zaken van leven en geloof te kunnen spreken.
De films worden steeds even onderbroken om met elkaar in gesprek te gaan en ook aansluitend is er gelegenheid tot gesprek.

Iedereen is welkom!

Wat betekent Sycamore?

Jezus komt op een gegeven moment aan in de stad Jericho. Een man met de naam Zacheüs is zo nieuwsgierig naar Jezus dat hij in een Sycamore-boom (moerbeivijgenboom) klimt om Hem beter te kunnen zien. Als hij Hem uiteindelijk ontmoet, begint een gesprek dat het leven van Zacheüs definitief verandert. Zie Lucas 19, 1-10.

De eerstvolgende  avond zal plaatsvinden op maandag 19 juni a.s.

Aanvang: 19.30 uur – plaats van samenkomst: pastorie H. Petrus.