Mariaparochie stelt een deel van haar tuin beschikbaar voor de Samentuin ‘Van Gogh’.

In de achtertuin van de H. Lambertuskerk wordt hard gewerkt om de grond geschikt te maken  voor het verbouwen van groente, fruit en bloemen. AL enkele jaren was duidelijk dat de Samentuin niet kon blijven op de hoek van de Anna van Berchemlaan en de Lambertusstraat omdat de eigenaar van de grond had andere plannen met deze locatie.  De wens van de vrijwilligers om in de wijk te blijven is uitgekomen.  Er moeten nog veel zaken verhuisd worden en dat is met hulp van vrienden en kennissen van de vrijwilligers goed gelukt. De kas staat er inmiddels en het schuurtje volgt binnen kort met natuurlijk alle gereedschappen.

Hierbij worden we geholpen door de kinderen van IKC de Vincent die wij elk jaar op onze Samentuin ontvangen en ons helpen bij het tuinieren. Al doende leert men over de natuur en van elkaar.

In de toekomst zal ook de de Mariaparochie profijt hebben van de tuin; voor het versieren van de kerk zullen de bloemen uit de Samentuin gebruikt gaan worden.  Win-winsituatie dus.