Kanselbericht H. Mariaparochie  weekend 21 december 2019

Beste mensen,

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van onze parochie wil ik u de volgende mededeling doen. Het gaat over de samenstelling van het pastoraal team.

Enkele maanden geleden hebben we u laten weten dat pastoraal werker Ad Rouwendal halftijds is gaan werken voor de zusters Franciscanessen in Roosendaal. Met ingang van 1 oktober is hij nog maar voor 12 uur per week werkzaam in onze parochie. We hebben u ook laten weten dat het parochiebestuur en het pastoraal team met het bisdom zouden overleggen over invulling van de vacatureruimte in onze parochie. Wat die vacature betreft kunnen we u nu een mededeling doen.

 

De bisschop van Breda heeft op pastoraal werkster Mariëlla Bossers - van Langh een beroep gedaan om een benoeming in onze parochie te aanvaarden. Hij heeft haar gevraagd om kennis te maken met ons pastoraal team en met ons parochiebestuur. Die kennismaking is positief verlopen. Daarop heeft bisschop Liesen besloten om mevrouw Bossers met ingang van 1 januari 2020 te benoemen tot pastoraal werkster in de H. Mariaparochie van Etten-Leur.

Mariëlla Bossers - van Langh is  54 jaar. Ze is sinds zes jaar werkzaam in het bisdom Breda. Na haar studie theologie en haar pastorale stage in de Vijfheiligenparochie is ze in de Immanuelparochie van Zevenbergen werkzaam geweest als pastoraal werkster. Ze heeft daarbij met name ervaring opgedaan in de pastorale zorg voor jonge gezinnen. Mariëlla Bossers woont in Langeweg. Ze krijgt een aanstelling in onze parochie voor 20 uur per week. 

 

Het pastoraal team en het parochiebestuur zijn blij dat de lege plaats in het team zo snel ingevuld is kunnen worden. Ze zijn verheugd met de komst van Mariëlla Bossers en ze zien uit naar een goede samenwerking met haar.

De presentatie van pastoraal werkster Mariëlla Bossers vindt plaats tijdens de eucharistieviering op zondag 26 januari om 11.00 uur in de St. Lambertuskerk.  Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om kennis te maken met onze nieuwe pastoraal werkster.

Bezoekadressen

De pastorie is open op werkdagen tussen 10:00 en 12:00 uur.

  • Lambertuskerk
  • Stationsstraat 19a
  • 076 - 5012281
  • Petruskerk
  • Lange Brugstraat 32
  • 076 - 5012385