Het vormsel bij de H. Mariaparochie

Wat is het sacrament van het vormsel?

Het Vormsel is één van de zeven sacramenten in de kerk en een vervolg op het sacrament van het Doopsel en van de Eucharistie (Eerste Communie). Toen je nog maar net was geboren hebben je ouders meestal de keuze gemaakt om je te laten dopen of niet. Je wist toen zelf nog nergens van. Zo hebben je ouders ook de keuze gemaakt om jou de Eerste Heilige Communie te laten doen. Maar nu zijn jullie een paar jaar ouder geworden. Het is nu vooral aan jou zelf om de volgende keuze te maken.

Wil je – als je bent gedoopt en je Eerste Communie hebt gedaan - nu ook het heilig Vormsel ontvangen? Met een keuze voor het heilig Vormsel geef je aan dat je het met de beslissing van je ouders, om je toen te laten dopen en jou je Eerste Heilige Communie te laten doen, eens bent en dat je nu zelf de volgende stap wilt zetten.

Wat is de herkomst en betekenis van het vormsel?

Vormen komt van een oud-Nederlandse woord ‘vromen’. Dat betekent ‘sterk maken’. Juist nu je als jongen of meisje op de drempel staat van toegroeien naar volwassenheid heb je kracht nodig. Wie ben ik? Waar sta ik zelf voor? Loop ik achter anderen aan of vind ik mijn eigen weg; de weg die bij mij past? God wil daarbij helpen. Je kunt een beroep doen op zijn heilige Geest en vragen om wijsheid, om sterkte, om inzicht en verstand… Om die Geest bidden wij in de viering van het heilig Vormsel.

Hoe verloopt het heilig vormsel?

De bisschop, of een vertegenwoordiger namens hem, komt om kinderen de handen op te leggen en te zalven met olie. Zoals de olie doordringt in de huid, zo dringt Gods heilige Geest door in ieder van ons. Zo laten we daarmee zien, dat wij van God zijn en dat wij bij Hem horen. Als je ervoor kiest om gevormd te worden, dan kies je zelf voor God en al die mensen die bij de kerk horen. Als je het Vormsel ontvangt, wil God jou helpen iemand te worden die stevig in haar of zijn schoenen staat. Met de kracht van de heilige geest, die je in het Vormsel ontvangt, moet dat zeker lukken.

De voorbereiding op het heilig vormsel bij onze parochie

Binnenkort start er voor de jongeren weer een programma ter voorbereiding op het sacrament van het vormsel aan de hand van een project. Dat is geen saai project, maar een leuk eigentijds project, waar we met elkaar ter voorbereiding op het Vormsel mee aan de slag gaan. Pas aan het eind van het voorbereidingstraject zeg je dan ‘ja’ of ‘nee’ op de vraag of je het Vormsel wilt ontvangen. Ook wie nu nog twijfelt, kan gewoon meedoen aan de voorbereiding.

Wanneer is het heilig vormsel?

Wil jij ook gevormd worden en ga je mee op weg met ons? Durf jij te kiezen voor Jezus, voor de kerk, voor God? Je ouders, de pastor en de vormsel-werkgroep willen je daar graag bij helpen. Na de vakantie gaan we daar mee beginnen. Kom op. Zet ook die volgende stap. Je kunt je rechtstreeks aanmelden met onderstaand formulier. Voor meer informatie kun je mailen naar: mariëlla.bossers@hmaria.nl

Het Vormsel zal weer toegediend worden op 27 november 2021 in de Petruskerk.

Inschrijven is momenteel niet meer mogelijk

Bezoekadressen

De Petruspastorie is op alle werkdagen geopend van 10.00 tot 12.00 uur open. De Lambertuspastorie is op alle werkdagen geopend van 10.00 tot 12.00 uur

  • Lambertuskerk
  • Stationsstraat 19a
  • 076 - 5012281
  • Petruskerk
  • Lange Brugstraat 32
  • 076 - 5012385