5de zondag Vasten

Zondag 26 maart 2023 om 10:30 uur
Type: Eucharistieviering
Locatie: Lambertuskerk
Voorganger: J.v.d.Laer
Muziek: Lamb. Cantorij