Nieuwe openingstijden begraafplaats

15 april 2024

Ondanks diverse mondelinge en schriftelijke oproepen hebben we geen vrijwilliger gevonden die dagelijks zorg wil dragen voor het openen en sluiten van de begraafplaats achter – en de kleine kapel aan de voorzijde van de H. Petruskerk. Wegens omstandigheden kon de betreffende vrijwilliger die hier tot voor kort zorg voor droeg dit niet voortzetten en kon vervanging niet altijd worden gegarandeerd. In de afgelopen periode hebben hierdoor helaas een aantal mensen voor de gesloten poort gestaan.

Na bespreking in het parochiebestuur hebben we daarom moeten besluiten dat de begraafplaats en de kapel voortaan alleen (standaard) geopend zijn als er met zekerheid iemand op de pastorie aanwezig is, d.w.z. op werkdagen tijdens de openingsuren van de pastorie van 10.00 tot 12.00 uur. Ook is bezoek mogelijk na afspraak, bijvoorbeeld wanneer er bezoek van ‘buitenaf’ (familie of vrienden) te verwachten valt of op bepaalde bijzondere momenten (verjaardag, sterfdag of trouwdag). Op de website van de parochie vindt u de contactgegevens en uiteraard is aanmelding vooraf op de genoemde openingsuren ook mogelijk. Openstelling gedurende de gehele dag en nacht is vanwege veiligheid helaas ook geen optie.

Met spijt hebben wij deze maatregel moeten treffen, maar wij vertrouwen op uw begrip.

Bestuur H. Mariaparochie

Andere berichten